Skip to main content

Maxim Tsepkov

Information architect & Agile expert, mtsepkov.org
Speaker
Maxim Tsepkov