Skip to main content
WIAD'2023@Tehran

Tehran 2023

Iran

,

Middle East

World Information Architecture Day 2023 in Tehran

Saturday 4 March 2023 - 8:00-12:00 AM (Live online event (Tehran time))

روز جهانی معماری اطلاعات 2023 در تهران

شنبه 13 اسفند 1401 از ساعت 8:00 الی 12:00 به صورت آنلاین

هزینه ثبت نام: رایگان

لینک ثبت نام آنلاین

---

 

 محور روز جهانی معماری اطلاعات 2023

جهت یابی و راهیابی

جهت یابی و راهیابی یک فعالیت اساسی انسانی و نتیجه جدایی ناپذیر معماری اطلاعات با کیفیت است. این به ما کمک می کند که بدانیم کجا هستیم و بفهمیم به کجا می توانیم برویم. داشتن انتخاب های زیاد می تواند یک فرصت باشد، اما همچنین می تواند باعث اضطراب و سردرگمی شود. بنابراین، ما به سیستم های راه یاب نیاز داریم که از ما در جهت یابی و راهیابی به درستی حمایت کنند.

معماری اطلاعات به ما راه‌هایی برای درک، فیلتر کردن نویز و تمرکز روی بخش‌های مهم می‌دهد تا به ما کمک کند به اهداف مورد نظرمان دست یابیم. محیط هایی را ایجاد می کند که در دسترس، پایدار و توسعه پذیر باشند. در مجموع، معماری اطلاعات به ما قدرت می‌دهد تا با در نظر گرفتن تجربیات، انتظارات و موقعیت‌هایمان راه مورد نظر خودمان را در زمان و بستر مورد نیاز پیدا کنیم.

---

برنامه زمانی

8:00 - 8:15

هماهنگی ها و تنظیمات فنی آغازین

---

8:15 - 8:30

افتتاحیه برنامه و معرفی کلی

روزجهانی معماری اطلاعات و محور ویژه سال 2023

---

8:30 - 9:30

بازپخش سخنرانی کلیدی

ویژه روزجهانی معماری اطلاعات 2023

Designing environments: How wayfinding, visual design, and IA shape our experience

طراحی محیط ها: چگونه جهت یابی، طراحی بصری و معماری اطلاعات تجربه شما را خلق می نماید

---

9:30 - 10:00

پرسش و پاسخ

---

10:00 - 10:15

استراحت کوتاه

---

10:15 - 11:15

آشنایی با اصول و قواعد طراحی جهانی 

سخنران: دکتر کاوه بازرگان

---

11:15 - 11:30

پرسش و پاسخ

---

11:30 - 12:00

جمع بندی و اختتامیه برنامه

---

Event date
Sat, 4 March 2023

Organisers